راهنمای نگارش مقالات

همایش نخست

آخرین وضعیت مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


محورهای همایش

محورهای دومین همایش بین المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری:

 

معماری، آسیب‌های فرهنگی- اجتماعی و مدیریت شهری

  - سكونتگاه‌هاي غير رسمي، چالش‌های فرهنگی و راهكارهای کالبدی و غیرکالبدی

  - ناهنجاری‌های فرهنگی، کجروی‌های اجتماعی و آسیب‌های شهری

  - آلودگی‌های شهری، امنيت رواني و اجتماعي در شهرها

 

پایداری فرهنگی، معماری و مدیریت شهری

  - ضرورت توجه به فرهنگ در معماری و شهرسازی و ارائه مباني نظري و شاخص‌هاي آن

  - ارتباط دوسویه معماري و فرهنگ و نقش آن رفتارهاي اجتماعي

  - شناخت الگوهای پايداری فرهنگی در معماري و شهرسازی سنتي ايران

  - پیوست فرهنگی و طرحهای معماری و شهری

 

اخلاق حرفه‌ای و آموزش در معماری و شهرسازی

  - اخلاق حرفه‌ای در معماری و شهرسازی

  - نقش فرهنگ، اجتماع و هویت در آموزش معماری

  - روش‌های آموزشی نوین در معماری و شهرسازی‌

  - ارتباط دوسویه آموزش و مدیریت شهری

 

مرمت، احيا بناهای تاریخی، نوسازی و هویت شهری:

  - بافت‌هاي تاريخي و بهسازي آثار تاريخي

  - مشكلات و روش‌هاي احياي بافت‌هاي فرسوده شهري

  - بررسي تجارب موفق بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و تاریخی در ایران و جهان

 

معماری و شهرسازی ایرانی و اسلامی:

  - الگوهای توسعه و مدیریت شهر ایرانی اسلامی

  - هویت اسلامی در شهرسازی و معماری ایران

  - بوم‌گرایی و نقش آن در شهرسازی و معماری

  - نقش معانی و مفاهیم در سازماندهی شهرهای ایرانی اسلامی و معماری ایران

  - نقش آموزه‌های دینی در شکل‌گیری معماری و شهرسازی و معماری ایران

 

معماری، شهرسازی و توسعه پایدار:

  - ارتباط معماری و توسعه پایدار

  - نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار

  - شناخت شاخص‌ها، سیاست‌ها، موانع و محدودیت‌های توسعه شهری پایدار

  - حكمروايي شايسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار

  - معماری پایدار و الگوهای توسعه آن 

  

نقش محیط زیست و اقلیم در توسعه شهری:

  - نقش شهرسازی و معماری نوین در صرفه جویی در مصرف انرژی

  - ساختمان، همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی با محیط زیست

  - كاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي و حفظ اكولوژي شهري

  - تبيين نقش انرژي و اقليم در شكل‌دهي به فضاي معماري و فضاي شهري ايران

 

 مدیریت شهری، اقتصاد و توسعه معماری

  - اقتصاد شهری و حقوق محيط زيست

  - كاربري زمين، توسعه فضاي شهري و اقتصاد شهری

  - مدیریت مالی و نگرش درآمدزايي در بهسازی بافتهای فرسوده شهری

  - جلب مشاركت شهروندان در اداره امور شهري

  - اقتصاد غیررسمی و توسعه شهری

  - راهکارهای توسعه سرمايه‌گذاري در شهرها

 

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی:

  - کاهش آسیب‌پذیری و بهسازی اماکن و شریان‌های شهری

  - راهکارهای کاهش هزینه‌های ناشی از بروز سوانح طبیعی در شهرها

  - نقش معماری در مقابله با بحران‌ها و سوانح طبیعی

 

  گردشگری و مدیریت شهری:

  - توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پایدار شهری

  - نقش گردشگري در اقتصاد شهري

  - نقش معماری در توسعه گردشگری

  - اوقات فراغت، جوانان و گردشگری شهری

 

جامعه شناسی شهری و روانشناسی محیطی:

  - ارتباط شهروند، حقوق شهروندي و مدیریت شهری

  - نيازهاي فرهنگي و زندگي شهری، همبستگي اجتماعي، آموزش و فرهنگ‌پذيري

  - روانشناسي محيطي و تعامل در فضاي شهري

  - نماهاي ساختماني، هويت شهري و جنبه‌هاي زيباشناختي

  - سرمايه اجتماعي در شهرها

 

مدیریت دانش و مطالعات میان رشته‌ای در معماری و شهرسازی

  - مدیریت دانش در معماری و شهرسازی

  - مطالعات میان رشته‌ای مرتبط با معماری و شهرسازی

  - دیگر موضوعات مرتبط با معماری و شهرسازی

 

جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تقویم همایش

نخستین همایش
هزینه و خدمات

نشریات پشتیبان
سامانه کنفرانس‌های شباک