ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.
پوستر کنفرانس
اطلاعات دبیرخانهمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
مهندسی کشاورزی
منابع طبيعي، مرتع و آبخيزداري
جنگل و صنایع چوب
شيلات
محيط زيست
مديريت مناطق بياباني
آبياري و زهكشي
زراعت و اصلاح نباتات
مهندسي اقتصاد كشاورزي
علوم باغبانی
ترويج و آموزش كشاورزي
علوم خاك
علوم دام و طيور
مهندسي صنايع غذايي
مكانيزاسيون كشاورزي و مكانيك بيوسيستم
توسعه روستايي
دیگر موضوعات مرتبط با توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
مهندسی تولیدات گیاهیمهندسی کشاورزی
اصلاح گياهان باغبانیمهندسی کشاورزی
توليد محصولات باغبانیمهندسی کشاورزی
حشره شناسي كشاورزيمهندسی کشاورزی
بيماري شناسي گياهيمهندسی کشاورزی
بيوتكنولوژي كشاورزيمهندسی کشاورزی
شناسايي و مبارزه با علف هاي هرزمهندسی کشاورزی
مديريت كشاورزيمهندسی کشاورزی
مهندسي فضاي سبزمهندسی کشاورزی
گیاه‌پزشکی(مديريت تلفيقي آفات، بيماري‌هاي گياهي، علف‌هاي هرز)مهندسی کشاورزی
پدافند غيرعامل و امنيت زيستيمهندسی کشاورزی
دیگر موضوعات مرتبطمهندسی کشاورزی
آبخيزداري و توسعه پایدارمنابع طبيعي، مرتع و آبخيزداري
مرتعداري و منابع طبیعیمنابع طبيعي، مرتع و آبخيزداري
حفاظت کیفی و کمی منابع طبیعیمنابع طبيعي، مرتع و آبخيزداري
تنوع زيستي و نقش آن در توسعه پايدارمنابع طبيعي، مرتع و آبخيزداري
دیگر موضوعات مرتبطمنابع طبيعي، مرتع و آبخيزداري
جنگداري و مهندسي جنگلجنگل و صنایع چوب
جنگل شناسي و اكولوژي جنگلجنگل و صنایع چوب
فرآورده هاي چندسازه چوبجنگل و صنایع چوب
حفاظت و اصلاح چوبجنگل و صنایع چوب
بيولوژي و آناتومي چوبجنگل و صنایع چوب
صنايع خمير و كاغذجنگل و صنایع چوب
طراحي و مهندسي چوبجنگل و صنایع چوب
مسايل اقتصادي –اجتماعي جنگلجنگل و صنایع چوب
دیگر موضوعات مرتبطجنگل و صنایع چوب
تكثير و پرورش آبزيانشيلات
فرآوري محصولات شيلاتيشيلات
بوم شناسي آبزيان شيلاتيشيلات
صيد و بهره برداري آبزيانشيلات
دیگر موضوعات مرتبطشيلات
زيستگاه‌ها و تنوع زيستيمحيط زيست
آلودگي‌هاي محيط زيستمحيط زيست
محيط زيست و آمايش سرزمينمحيط زيست
تنوع زيستي و نقش آن در توسعه پايدارمحيط زيست
كاربرد زيست فناوري و نانو فناوري در محیط زیستمحيط زيست
دیگر موضوعات مرتبطمحيط زيست
آبیاری، مرتع و آبخيزداري مناطق بیابانیمديريت مناطق بياباني
خاك‌شناسي مناطق بیابانیمديريت مناطق بياباني
محيط زيست و منابع طبيعي بیابانمديريت مناطق بياباني
بيابان زدايي، توسعه و عمران مناطق بيابانيمديريت مناطق بياباني
دیگر موضوعات مرتبطمديريت مناطق بياباني
سازه‌هاي آبي و مدیریت منابع آبآبياري و زهكشي
مهندسي منابع آبآبياري و زهكشي
هواشناسي كشاورزيآبياري و زهكشي
حفاظت کیفی و کمی منابع آب آبياري و زهكشي
افزایش بهره‌وری توزیع، انتقال و مصرف آب آبياري و زهكشي
مدیریت آب در مزرعه و پایش منابع آبیآبياري و زهكشي
بهره برداری از آب‌های زیرزمینی و استفاده از منابع آب غیر متعارفآبياري و زهكشي
روش‌های نوین در آبیاری و زهکشیآبياري و زهكشي
دیگر موضوعات مرتبطآبياري و زهكشي
اصلاح نباتاتزراعت و اصلاح نباتات
زراعتزراعت و اصلاح نباتات
علوم و تكنولوژي بذرزراعت و اصلاح نباتات
كشاورزي اكولوژيك (اگرواكولوژي)زراعت و اصلاح نباتات
دیگر موضوعات مرتبطزراعت و اصلاح نباتات
سياست و توسعه کشاورزیمهندسي اقتصاد كشاورزي
اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزيمهندسي اقتصاد كشاورزي
اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيستمهندسي اقتصاد كشاورزي
بازاریابی محصولات كشاورزيمهندسي اقتصاد كشاورزي
اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزيمهندسي اقتصاد كشاورزي
نقش نظام اقتصادی و بيمه‌اي در توسعه كشاورزيمهندسي اقتصاد كشاورزي
دیگر موضوعات مرتبطمهندسي اقتصاد كشاورزي
باغبانی میوه‌کاری، سبزی‌کاری و پرورش گیاهان زینتیعلوم باغبانی
گياهان دارويي، ادويه‌اي و نوشابه‌ايعلوم باغبانی
فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه، سبزي‌ها، گل و گياه زينتيعلوم باغبانی
فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي– ادويه‌اي و عطريعلوم باغبانی
فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصولات باغبانيعلوم باغبانی
بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصولات باغبانيعلوم باغبانی
دیگر موضوعات مرتبطعلوم باغبانی
آموزش بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کشاورزیترويج و آموزش كشاورزي
بهينه‌سازي فرايند توليد محصولات كشاورزيترويج و آموزش كشاورزي
آموزش و گذر از كشاورزي مرسوم به كشاورزي ارگانيكترويج و آموزش كشاورزي
كاربرد داده‌هاي رقومي ماهواره اي در شناسايي، پايش و مديريت محصولات كشاورزيترويج و آموزش كشاورزي
كاربرد IT و ICT در ترويج و توسعه كشاورزيترويج و آموزش كشاورزي
شیمی و حاصلخيزي خاكعلوم خاك
فیزیک و حفاظت خاكعلوم خاك
بیولوژی و بيوتكنولوژي خاكعلوم خاك
پیدایش، رده‌بندي و ارزيابي خاكعلوم خاك
اصلاح نژاد دامعلوم دام و طيور
تغذيه دام، طیور و نشخواركنندگانعلوم دام و طيور
مدیریت دامپروریعلوم دام و طيور
فيزيولوژي دام و طیورعلوم دام و طيور
توليد طيور(پرورش و مديريت)علوم دام و طيور
دیگر موضوعات مرتبطعلوم دام و طيور
صنايع غذاييمهندسي صنايع غذايي
علوم مواد غذاییمهندسي صنايع غذايي
زیست فنّاوري مواد غذاييمهندسي صنايع غذايي
طراحی و ساختمكانيزاسيون كشاورزي و مكانيك بيوسيستم
انرژی‌های تجديدپذيرمكانيزاسيون كشاورزي و مكانيك بيوسيستم
فناوري پس از برداشتمكانيزاسيون كشاورزي و مكانيك بيوسيستم
مدیریت و تحليل سامانه‌هامكانيزاسيون كشاورزي و مكانيك بيوسيستم
انرژی، بازیافت و مديريت پسماندمكانيزاسيون كشاورزي و مكانيك بيوسيستم
دیگر موضوعات مرتبطمكانيزاسيون كشاورزي و مكانيك بيوسيستم
معماری، مسكن و بهسازي روستاييتوسعه روستايي
آسيب شناسي توسعه پايدار روستاييتوسعه روستايي
نقش برنامه‌ریزی، مدیریّت و سازمان‌های محلّی در توسعة روستاییتوسعه روستايي
گردشگری، اقتصاد و توسعه پایدار روستاییتوسعه روستايي
مسایل اجتماعی و جامعة روستایی ایرانتوسعه روستايي
نقش فن‌آوری‌های نوین در توسعة نواحی روستاییتوسعه روستايي
دیگر موضوعات مرتبطتوسعه روستايي
موضوعات دیگر در مهندسی کشاورزیدیگر موضوعات مرتبط با توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
موضوعات دیگر در منایع طبیعی و محیط زیستدیگر موضوعات مرتبط با توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
موضعات دیگر در توسعه روستاییدیگر موضوعات مرتبط با توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست


راهنماي نگارش مقالات

تعرفه کنفرانس

مقالات كنفراس پیشین

تصاویر كنفرانس نخست
سامانه کنفرانس‌های شباک